เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เยี่ยมช้างไทย ณ สวนสัตว์ Kolmården

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา     และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมช้างไทย ณ สวนสัตว์ Kolmården ทางตอนใต้ของกรุงสตอกโฮล์ม โดยมีนาย Rickard Sjödén หัวหน้าฝ่ายการตลาด สวนสัตว์ Kolmården ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

 

ช้างไทยถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสวีเดนทั้งในระดับราชวงศ์และระดับประชาชน                      ของทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                      บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานช้างไทยจำนวน                        ๒ เชือก ได้แก่ พังสาวน้อยและพังบัว ให้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวีย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งต่อมา พังบัวได้ให้กำเนิดทารกช้างเชือกใหม่ชื่อ พลายน้ำใส  

 

ปัจจุบัน สวนสัตว์ Kolmården มีช้างไทยอยู่จำนวน ๔ เชือก ได้แก่ พังสาวน้อย (อายุ ๒๒ ปี) พังบัว (อายุ ๒๑ ปี)                        พลายน้ำใส (อายุ ๕ ปี) และพลายต้นสัก (อายุ ๒๐ ปี) ซึ่งได้ถูกยืมตัวจากสวนสัตว์กรุงโคเปนเฮเกนมาเป็นพ่อพันธุ์ที่                         สวนสัตว์ Kolmården ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘