เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงาน Mini World of Thailand, the Different and Various Shades

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยทีมประเทศไทย                      เข้าร่วมงาน Mini World of Thailand, the Different and Various Shades จัดโดย ททท. สำนักงานสตอกโฮล์ม ภายในบริเวณสถานีรถไฟ Central Station กรุงสตอกโฮล์ม

งาน Mini World of Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและขยายการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้แนวคิด “Open the New Shades of Thailand” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเทคโนโลยี AR มาใช้จำลองการนั่งรถตุ๊กตุ๊กเสมือนจริง การถ่ายรูปผู้เข้าร่วมงานโดยแต่งภาพเสมือนถ่ายจริงที่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย การแสดงหุ่นละครเล็กคณะคลองบางหลวง ตลอดจนการแจกรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยการสนับสนุนจาก บริษัทการบินไทยฯ และ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ฯ