เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พบปะกับคนไทยในเมืองเอิร์นเชิลด์สวิค (Örnsköldsviks) และเป็นประธานงานสมโภชพระสีวลีที่วัดปิยธรรมาราม เมืองบิสพ์โกร์เดน (Bispgarden) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับชุมชนไทยในเมืองเอิร์นเชิลด์สวิค และผู้แทนจากสมาคมไทยเมืองเอิร์น​เชิ​ลด์ส​วิค โดยเอกอัครราชทูตฯ และคณะมีโอกาสรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเอิร์นเชิลด์สวิครวมถึงผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสอบถามความเป็นอยู่และให้คำแนะนำด้านกงสุลแก่คนไทยที่มาร่วมการพบปะพูดคุยในวันนั้น

                       ต่อมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เอกอัครราชทูตสุนทรฯ ได้เดินทางต่อไปเมืองบิสพ์โกร์เดน เพื่อเป็นประธานงานสมโภชพระสีวลีที่วัดปิยธรรมาราม ตามด้วยการทำบุญตักบาตร นอกจากมีคนไทยมาร่วมงานกว่า 100 คนแล้วยังมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของเมืองรากุนด้า (Ragunda Commun) นำโดยนาย  Mikael Westin นายกเทศมนตรีเมืองรากุนด้า มาเข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเช้า ซึ่งเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดปิยธรรมารามกับหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสหารือกับผู้แทนฝ่ายสวีเดนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและทำนุบำรุงศาลาไทยที่เมืองรากุนด้า ซึ่งรัฐบาลไทยสร้างให้เป็นของขวัญแก่สวีเดนเพื่อรำลึกถึงการประพาสเมืองดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ค.ศ. 1897 หรือเมื่อ 122 ปีที่แล้ว