เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๒๒ ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๒๒ ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๗ ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน โดยมีนาย Mikael Westin นายกเทศมนตรีรากุนด้า ผู้แทนเทศบาล และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรากุนดา คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้แทนมูลนิธิรวมใจไทย – สวีเดน ๑๘๙๗ ผู้แทนสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ ตลอดจนชาวสวีเดนและชุมชนไทย เข้าร่วมในพิธี

           ในโอกาสข้างต้น เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ เทศบาลเมืองรากุนดา พร้อมด้วยหน่วยงานและชุมชนไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการดูแลและบูรณะอาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแน่นแฟ้นของไทยและสวีเดนที่มีมากว่าศตวรรษ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงาม รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืนต่อไป