เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้การต้อนรับนาย Kenneth Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอร์ก และนาง Pia Orrgren

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับนาย Kenneth Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอร์ก และนาง Pia Orrgren ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ รวมทั้งการให้บริการงานด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในสวีเดน และการปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตราของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ