เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าถวายสังฆทานและกราบนมัสการพระวิเทศปุญญาภรณ์ ประธานสมาคมชาวพุทธไทยในสวีเดนเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม คู่สมรส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าถวายสังฆทานและกราบนมัสการพระวิเทศปุญญาภรณ์ ประธานสมาคมชาวพุทธไทยในสวีเดนเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม (ประเทศสวีเดน) และที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (ส.ธ.ย.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้ารับตำแหน่ง