เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด และเข้าฟังบรรยายข้อมูลศูนย์วิจัยด้านการบริการ (Centrum för Tjänsteforskning – CTF)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนายนิธิ ภัทรโชค คู่สมรส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด และและเข้าฟังบรรยายข้อมูลศูนย์วิจัยด้านการบริการ (Centrum för Tjänsteforskning – CTF)

ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย นายโยฮัน สเตอร์เต้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวและทีมงานได้เป็นผู้ต้อนรับเอกอัครราชทูตกาญจนาฯ และคณะ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยถึงประวัติของมหาวิทยาลัยและความเชื่อมโยงด้านการศึกษากับประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน ในหลายๆ ด้าน และความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัดกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ที่ประเทศไทย

จากนั้น เอกอัครราชทูตกาญจนาฯ และคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ศูนย์วิจัย CTF และเข้ารับฟังบรรยายจาก นายแพร์ คริสเตนเซ่น ผู้อำนวยการศูนย์ CTF นายพีเตอร์ มักนุสซอน ศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจ และนางมาเรีย โอเกอร์ซอน อาจารย์อาวุโส เกี่ยวกับประวัติของศูนย์และผลการวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาคบริการและการสร้างมูลค่าให้แก่การบริการ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากภาคบริการเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของ GDP ก็สามารถนำผลวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน