เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นำทีมกงสุลสัญจรไปให้บริการคนไทยที่เมืองคาร์ลสตัด

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2563 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนายนิธิ ภัทรโชค คู่สมรส ได้นำทีมงานกงสุลสัญจรไปให้บริการแก่คนไทยที่พำนักในเมืองคาร์ลสตัดและเมืองใกล้เคียง การให้บริการสำเร็จไปด้วยดี โดยทีมงานได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางใหม่ และให้คำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของไทยและสวีเดนซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตกาญจนาฯ ได้มีโอกาสพบปะตัวแทนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองคาร์ลสตัด และไปทำบุญที่วัดไทยคาร์ลสตัดซึ่งมีพระมหาสิทธิ์ บุญทวี เป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน