เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมที่ทำการของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมที่ทำการของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม โดยมีนางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตอกโฮล์ม และนายมงคล วัดตะโร รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ททท. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสำนักงาน ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทยในสวีเดนและลัตเวียด้วย