เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเลี้ยงขอบคุณและมอบงบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและมอบงบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดน สมาคมศาลาไทย สมาคมครูไทยในสวีเดน สมาคมเพื่อความรู้และมิตรภาพไทย-สวีเดน

นอกจากนั้น ในปีงบประมาณนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มไทยไวซ์ สมาคมไทยทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน (ลูลีโอ) สมาคมวัฒนธรรมไทยในเมืองมัลเมอ สมาคมไทยยัลลิวาเรลับแลนด์ และวัดไทยคาร์ลสตัด

องค์กรเหล่านี้ช่วยสนับสนุนงานเพื่อสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็งในสวีเดน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบดีว่ายังมีสมาคมและองค์กรไทยในสวีเดนอีกมากมายที่ทำประโยชน์ ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในสวีเดน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และหวังว่าคงได้มีโอกาสร่วมงานกันต่อไปค่ะ