เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมสอนทำอาหารไทยให้กับผู้แทนจาก International Women’s Club of Stockholm (IWC)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมสอนทำอาหารไทยให้กับผู้แทนจาก International Women’s Club of Stockholm (IWC) นำโดยนาง Kanthi Beck ประธาน IWC และมีสตรีนานาชาติเข้าร่วม โดยกลุ่มได้เรียนรู้วิธีทำแกงเขียวหวานไก่และส้มตำไทย และได้รู้จักผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงของไทยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า (1) เพื่อรวมพลังผู้หญิง (2) เพื่อให้ทุกคนสามารถปรุงอาหารไทยได้และให้อาหารไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และ ( 3) นำเงินบริจาคที่ได้รับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับ Stockholms Stadsmission ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังกำไร ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้เร่ร่อนมากว่า 165 ปี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปบริจาคอาหารไทยมาแล้วสองครั้ง จึงประสงค์จะสร้างความรับรู้ถึงงานขององค์กรให้เป็นที่รับทราบและได้รับการสนับสนุนทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างมาก นับว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้