เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมแจกอาหารกลางวัน ที่ Stockholms Stadmission

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นตัวแทนชุมชนไทยในสวีเดนและลัตเวีย ในการจัดกิจกรรมแจกอาหารกลางวัน ประกอบด้วยปลาผัดเปรี้ยวหวาน และไก่ผัดเปรี้ยวหวาน พร้อมผลไม้ นม และน้ำผลไม้ แก่ผู้ยากไร้ ที่ Stockholms Stadmission เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล