เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้การต้อนรับกลุ่มเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับกลุ่มเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดน ซึ่งประกอบด้วยนางสิรินทรา ฮันสัน นางกัลยา แบร์ยวาล นางอนงค์ ลินเดล และนางปิยวดี บังศรี ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดนและบทบาทของกลุ่มเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดน ตลอดจนความร่วมมือและการดำเนินงานระหว่างกลุ่มเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินให้กลุ่มเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของหญิงไทยในสวีเดนด้วย