เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาในโอกาสวันปิยมหาราช ณ ศาลาไทย เมืองบิสพ์เกอร์เดน เทศบาลรากุนดา ประเทศสวีเดน

          เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองบิสพ์เกอร์เดน เทศบาลรากุนดา โดยมีนาย Håkan Lindström ตำแหน่ง Vice Chairman of the Municipal Board เทศบาลรากุนด้า เป็นผู้แทนเทศบาล ร่วมถวายพวงมาลา และมีชุมชนไทยและชาวสวีเดนเข้าร่วมในพิธีด้วย

          ในโอกาสข้างต้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการเสด็จประพาสต่างประเทศ รวมถึงสวีเดนและเมืองรากุนดา เมื่อปี ๒๔๔๐ ซึ่งได้ช่วยวางรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับสวีเดน

          ในบ่ายวันเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางต่อไปยังวัดป่าสุขใจ เมืองออสเตอร์ชุนด์ด้วย