เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม นำทีมกงสุลสัญจรไปให้บริการคนไทยที่เมือง Sundsvall

           เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Elite Hotel Knaust เมือง Sundsvall เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี รับคำร้องสูติบัตร และตอบคำถามกงสุลให้กับคนไทยในเมือง Sundsvall และเมืองใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 63 ราย ในโอกาสนี้ ท่านทูตกาญจนา ภัทรโชค ได้ร่วมพูดคุยสอบถามทุกข์สุขของพี่น้องคนไทยที่มารับบริการด้วยค่ะ

           สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่กรุงสตอกโฮล์มในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้เริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรัฐบาลสวีเดนผ่อนคลายมาตรการจำกัดการรวมตัวกันมากขึ้น

           สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนจะสัญจรไปทางเหนือในเดือนสิงหาคม และทางใต้ในเดือนกันยายน ซึ่งสถานทูตจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ทุกท่านทราบในเร็วๆ นี้นะคะ

           สุดท้ายนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยที่กรุณามีน้ำใจนำขนมมาเติมพลังให้กับพวกเราทีมงาน ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ