สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นำทีมกงสุลสัญจรไปให้บริการคนไทยที่เมืองโกเธนเบิร์ก

          เมื่อวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Elite Park Avenue Hotel เมือง Gothenburg เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี รับคำร้องสูติบัตร ทำนิติกรณ์ และตอบคำถามกงสุลให้กับพี่น้องคนไทยในเมือง Gothenburg และเมืองใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการเฉพาะหนังสือเดินทางจำนวน 170 ราย

          คณะยังได้พบกับคณะกรรมการสมาคมพุทธศรัทธาธรรม เพื่อสอบถามทุกข์สุขของพี่น้องคนไทยในเมือง Gothenburg และเมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการคนไทยของสถานทูตด้วยค่ะ สถานทูตขอขอบคุณสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะของสถานทูตในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มารับบริการกงสุลทุกท่านสำหรับรอยยิ้ม น้ำใจ รวมทั้งพี่ๆ คนไทยที่ทำงานที่โรงแรม Elite Park Avenue Hotel ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ

          สถานทูตให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่กรุงสตอกโฮล์มในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้เริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรัฐบาลสวีเดนผ่อนคลายมาตรการจำกัดการรวมตัวกันเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยเริ่มสัญจรไปให้บริการพี่น้องคนไทยประจำปีนี้ครั้งแรกที่เมือง Sundsvall เมื่อเดือนกรกฎาคม ครั้งที่สองที่เมือง Lulea เมื่อเดือนสิงหาคม และในครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม โดยกำลังจะเดินทางต่อไปให้บริการพี่น้องคนไทยที่เมือง Malmo ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายนนี้ค่ะ