เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ถวายพระราชสาส์นตราตั้งฯ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

          เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ณ พระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม

          ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มในโอกาสดังกล่าว สำนักพระราชวังสวีเดนกรุงสตอกโฮล์มได้จัดพิธีอย่างสมเกียรติตามแบบโบราณราชประเพณี โดยมีเอกอัครราชทูต Caroline Fleetwood ตำแหน่ง Marshall of the Diplomat Corps เดินทางมารับเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะไปยังกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน และเดินทางต่อไปยังพระราชวังกรุงสตอกโฮล์มด้วยรถม้า ขณะที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางถึงพระราชวังฯ วงดุริยางค์ได้บรรเลงเพลงและมีทหารกองเกียรติยศยืนเข้าแถวแสดงความเคารพ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลาประมาณ 20 นาที

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานทีมประเทศไทย เข้าร่วม