เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้การต้อนรับกลุ่มแทนคุณแผ่นดิน สมาคมศาลาไทย และสมาคมครูไทยในสวีเดน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับผู้แทนกลุ่มแทนคุณแผ่นดิน สมาคมศาลาไทย และสมาคมครูไทยในสวีเดน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนกลุ่มแทนคุณแผ่นดิน สมาคมศาลาไทย และสมาคมครูไทยในสวีเดน เกี่ยวกับความเป็นมา สถานการณ์ชุมชนไทยในสวีเดน การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนได้หารือถึงความร่วมมือเกี่ยวกับแผนงานประจำปีที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันด้วย