เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ถวายพระราชสาส์นตราตั้งฯ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนแด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ณ พระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม

ในโอกาสดังกล่าว สำนักพระราชวังสวีเดนกรุงสตอกโฮล์มได้จัดพิธีอย่างสมเกียรติตามแบบโบราณราชประเพณี โดยมีเอกอัครราชทูต Birgitta Holst Alani ตำแหน่ง Marshall of the Diplomat Corps  เดินทางมารับเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะไปยังกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน และเดินทางต่อไปยังพระราชวังกรุงสตอกโฮล์มด้วยรถม้า ขณะที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางถึงพระราชวังฯ วงดุริยางค์ได้บรรเลงเพลงและมีทหารกองเกียรติยศยืนเข้าแถวแสดงความเคารพ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลาประมาณ ๒๕ นาที

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง โดยมีเอกอัครราชทูต Birgitta Holst Alani, Marshall of the Diplomat Corps รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัวประมาณ ๔๐ คน เข้าร่วม