เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เยือนเมืองมัลเม่อ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เยือนเมืองมัลเม่อเพื่อพบหารือกับสมาคมวัฒนธรรมไทย นักเรียนไทย เจ้าอาวาสวัดสังฆบารมี และกลุ่มครูไทยในเมืองมัลเม่อ

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ และวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปเมืองมัลเม่อเพื่อพบหารือและทำความรู้จักกับสมาคมวัฒนธรรมไทย นักเรียนไทย เจ้าอาวาสวัดสังฆบารมี และกลุ่มครูไทยในเมืองมัลเม่อ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา บทบาทของสมาคม/วัดไทย แผนการดำเนินงานประจำปี ข้อจำกัด รวมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละสมาคม/วัดไทยในเมืองมัลเม่อด้วย