เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ณ วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ สวีเดน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยคณะข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัวได้เดินทางไปร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ณ วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ สวีเดน ในโอกาสดังกล่าว คณะและชุมชนชาวไทยในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองใกล้เคียงกว่า ๘๐ คน ได้รับฟังเทศน์มหาชาติจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโตและคณะ รวมทั้งได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทั้งนี้ ทางวัดพุทธารามกำหนดจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันติภาพโลกและการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปที่วัดพุทธารามในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. ๒๕๖๑ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยแด่วัดพุทธารามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในสวีเดนด้วย