เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าเยี่ยมคารวะนาย Urban Ahlin ประธานรัฐสภาสวีเดน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าเยี่ยมคารวะนาย Urban Ahlin ประธานรัฐสภาสวีเดน และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดน ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานรัฐสภาด้วย