เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกลางวันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ที่มาเยือนกรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และทีมประเทศไทยให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมหารือข้อราชการกับนายวิชาวัฒน์​ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่คณะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป หรือ Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Ministerial Council ครั้งที่ 28 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564