เอกอัครราชทูต ได้ต้อนรับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ต้อนรับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้หารือกันถึงการส่งเสริมการลงทุน การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมในไทยโดยผ่านมาตรการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุนในบริษัท Start up ของไทย และการดึงดูดบริษัท Start up จากสวีเดนในการขยายไปยังประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงาน BOI สตอกโฮล์มมีนางสาวณัฐรีกร เสฏฐสุภัค เป็นหัวหน้าสำนักงาน และมีเขตความรับผิดชอบครอบคลุมประเทศนอร์ดิกอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันมีบริษัทสวีเดนลงทุนในไทยอยู่กว่า ๗๐ ราย อาทิ IKEA, ABB, Scania, Volvo ส่วนธุรกิจไทยในสวีเดนส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการคนไทยในสวีเดน เช่น ร้านอาหาร