แจ้งเตือนเรื่องไฟไหม้ป่าในสวีเดน

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ศูนย์ SOS ของสวีเดนได้รายงานเหตุไฟไหม้ป่าทั่วสวีเดนจำนวน ๖๙ แห่ง โดยเขตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรงมีจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาล Ragunda เขต Gävleborg, เขต Jämtland และเขต Dalarna โดยเฉพาะที่เทศบาล Ragunda มีไฟไหม้ป่าถึง ๑๖ แห่งและกำลังลุกลามมากขึ้น โดยสาเหตุหลักเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ประมาณ ๓๐ กว่าองศาเซลเซียส) สภาพความแห้งแล้ง ความร้อน และความชื้นต่ำ นอกจากนี้  The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) หรือสำนักงานบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินพลเรือนของสวีเดนได้ขอความช่วยเหลือจาก the Emergency Response Coordination Centre (ERCC) ซึ่งอยู่ภายใต้สหภาพยุโรป รวมทั้งขอความช่วยเหลือทางเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินจากนอร์เวย์และ water bomb จากอิตาลี ด้วย

                   เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมของสวีเดนได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยด้านสภาพภูมิอากาศจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ ซึ่งเรียกว่า extremely high temperatures ในเขตต่าง ๆ อาทิ Uppsala Stockholm Örebro Västmanland และ Södermanland โดยก่อนหน้านี้ SMHI ได้ประกาศเตือนภัยสภาพภูมิอากาศระดับ ๑ ซึ่งเรียกว่า very high temperatures ในหลายเขตทางภาคเหนือของสวีเดนเช่นกัน ได้แก่ Östergötland Gotland Dalarna Gävleborg และ Västernorrland

                   สอท. ขอแจ้งเตือนคนไทยที่พำนัก/ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าของสวีเดน โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวและโปรดใช้ความระมัดระวัง รวมทั้งติดตามข่าวสารจากสื่อท้องถิ่นสวีเดน เว็บไซต์ และ Facebook ของ สอท. หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โปรดติดต่อ สอท. ได้ทางโทรศัพท์ฉุกเฉินของ สอท. หมายเลข +๔๖ ๗๐ ๒๓๔ ๔๑๙๑ และ +๔๖ ๗๐ ๐๙๑ ๖๑ ๙๒  

 

                                                *******************************