โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองบูเด้น

          ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรไปยังเมือง Boden ทางภาคเหนือของสวีเดน ที่วัดพุทธาราม บูเด้น เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง รับรองเอกสาร และให้คำปรึกษาการขอสูติบัตรให้กับคนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงเช่น Luleå และ Jokkmokk เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่อยู่ห่างไกลจากกรุงสตอกโฮล์ม

          มีคนไทยมาทำหนังสือเดินทางครั้งนี้ 51 คน จดทะเบียนเกิด 1 คน และรับรองเอกสาร 3 คน

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของให้บริการของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อสนับสนุนให้คนไทยในสวีเดนดำรงชีพและทำงานด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ

          สถานทูตฯ จะทำกงสุลสัญจรครั้งต่อไปเพื่อบริการประชาชนไทยประมาณเดือนมีนาคม 2567 ที่เมืองโกเธนเบิร์ก แล้วพบกันใหม่ครับ