โครงการ Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 –หัวข้อระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ยั่งยืน (วันที่ 3)

          วันนี้ (19 พ.ค.) สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences: SLU) กรมป่าไม้ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 โดยโครงการนี้แบ่งเป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อเมืองยั่งยืน ป่าไม้ยั่งยืน และระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. และการจัดงานสำหรับภาคธุรกิจไทยและสวีเดนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเดือน ก.ย.

          ผลการหารือวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและ startup ของทั้งสองประเทศ การให้ข้อมูลการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ แนวทางการสนับสนุน startups ในแต่ละช่วงระยะของสวีเดน การนำเป้าหมาย SDGs เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและ startup ประเด็นการจัดทำกฎหมายใหม่ของสวีเดนที่จะช่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม แนวทางส่งเสริม startup ที่มาจากภาควิชาการ การบริหารจัดการ startup ช่วงโควิด-19 บทบาทของหน่วยงานรัฐในการสนับสนุน startup’s scale-up โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความต้องการของบริษัทขนาดใหญ่/นักลงทุนกับเทคโนโลยีที่ startup มี และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ Startup เป็นต้น

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูภาพเพิ่มเติม