18 พฤศจิกายน 2565 วันชาติสาธารณรัฐลัตเวีย

          ขอแสดงความยินดี Apsveicu! Congratulation!

          วันที่ 18 พฤศจิกายนเป็นวันชาติหรือวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐลัตเวีย โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่รับรองการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐลัตเวีย ตั้งแค่ปี ค.ศ.1921 ( ลัตเวียประกาศเอกราชเมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวียด้วย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลัตเวีย ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

          ในโอกาสวันชาติลัตเวียในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลัตเวีย ครบรอบ 30 ปี สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับประชาชนและรัฐบาลลัตเวีย รวมถึงขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยที่มีถิ่นพำนักในลัตเวียด้วย ขอให้ประสบกับความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป