18 พฤษภาคม ครบรอบ 154 ปี วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – สวีเดน

          วันที่ 18 พฤษภาคม เมื่อปี 2411 ราชอาณาจักรสยาม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพ การพาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างกัน (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation of 1868) กับราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 15 และนั่นถือเป็นจุดเริ่มของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวีเดน ซึ่งมาจนถึงวันนี้ ไทยและสวีเดนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานถึง 154 ปีแล้ว ครอบคลุมในหลากหลายสาขาและในทุกระดับ คนไทยและคนสวีเดนรู้จักกันดีมากขึ้น มีคนไทยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสวีเดนหลายหมื่นคน ในขณะที่นักท่องเที่ยวสวีเดนไปไทยปีละหลายแสนคนในยุคก่อนโควิดและหวังว่าจะกลับมาในยุคหลังโควิด รวมทั้งมีคนสวีเดนไปตั้งรกรากในไทยก็ไม่น้อย มีบริษัทสวีเดนกว่า 70 บริษัท เข้าไปลงทุนและดำเนินการในประเทศไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทย อัธยาศัยไมตรีและน้ำใจของคนไทยทำให้ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของคนสวีเดนเป็นอย่างยิ่ง

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จะมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนของสวีเดน และจะเสริมสร้างมิตรไมตรีและความรู้สึกที่ดีๆ ระหว่างพี่น้องชาวไทยและชาวสวีเดน เพื่อความเจริญงอกงามของมิตรภาพระหว่างกันให้ยั่งยืนนานต่อไป