เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม บรรยายเรื่อง ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวีเดน และพบปะนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยลุนด์

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวีเดน ที่มหาวิทยาลัยลุนด์ จัดโดยสมาคมนักศึกษาเอเชียตะวันออก (East Asian Students Association) ร่วมกับสมาคมการระหว่างประเทศ (Association of Foreign Affairs) มหาวิทยาลัยลุนด์ มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ ๘๐ คน ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะนักศึกษาไทยจำนวนหนึ่งซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยลุนด์ด้วย