เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมศาลาไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงสตอกโฮล์ม) เข้าร่วมงานสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศาลาไทย ณ Östasiatiska Museet กรุงสตอกโฮล์ม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสงกรานต์ และกล่าวอวยพรปีใหม่แด่ชาวไทย ในสวีเดน และขอบคุณสมาคมศาลาไทยที่ได้ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยมาโดยตลอด พร้อมนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศให้แก่สมาคมศาลาไทยด้วย ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีไทย การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รวมถึงกิจกรรมสาธิตการแกะสลักจากผักและผลไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก