เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เดินทางไปราชการที่เมืองโกเธนเบอร์ก

 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ และวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปเมืองโกเธนเบอร์กเพื่อพบหารือและทำความรู้จักกับ นาง Lena Malm นายกเทศมนตรีประจำเมืองโกเธนเบอร์ก นาย Anders Danielsson ผู้ว่าการเขตโกเธนเบอร์ก ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและบทบาทในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว รวมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนประจำเมืองโกเธนเบอร์ก ตลอดจนได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอร์ก วัดป่าโกเธนเบอร์ก และบริษัท Ballograf ด้วย