วันอาเซียนประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำกรุงออสโล เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เนื่องในโอกาสวันอาเซียนประจำปี 2562 ในโอกาสดังกล่าว บุคคลสำคัญของฝ่ายสวีเดน ได้แก่ Ms. Karin Wallensteen ตำแหน่ง State Secretary to Prime Minister ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน และหน่วยงานต่างๆ ของสวีเดน พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจาอาเซียนเข้าร่วมด้วย