เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครรา…

อ่านเพิ่มเติม

นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประ…

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชท…

อ่านเพิ่มเติม