เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานศาลฎีกาและคณะผู้แทนศาลยุติธรรมไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอั…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอ…

อ่านเพิ่มเติม