สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๐๓) ที่ปราสาท Gripsholm

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต…

อ่านเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมทำบุญบริจาคอาหารประจำเดือน ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission

          เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต…

อ่านเพิ่มเติม