พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองบิสพ์เกอร์เดน เทศบาลรากุนดา ประเทศสวีเดน

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและ พิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองบิสพ์เกอร์เดน เทศบาลรากุนดา ประเทศสวีเดน โดยมีนาย Jonas Andersson นายกเทศมนตรีรากุนด้า ผู้แทนเทศบาล และหน่วยงานส่งเสริม การท่องเที่ยว เมืองรากุนดา ตลอดจนชุมชนไทยและชาวสวีเดนเข้าร่วมในพิธีด้วย

ในโอกาสข้างต้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศไทยด้วยการประกาศเลิกทาส การปฏิรูประบบการศึกษาและระบบราชการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม ตลอดจนการเสด็จประพาสต่างประเทศ รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนและเมืองรากุนดา เมื่อปี ๒๔๔๐ ซึ่งได้กลายเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับสวีเดน