เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Raimonds Vējonis ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี (Riga Castle) กรุงริกา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐลัตเวียอีกตำแหน่งหนึ่ง

 

ในโอกาสการเยือนลัตเวียข้างต้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลัตเวียในด้านต่างๆ กับบุคคลสำคัญฝ่ายลัตเวีย ได้แก่ นาง Inese Lībiņa-Egnere รองประธานสภาลัตเวีย นาย Normans Penke รักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย และ นาย Andris Ozols อธิบดีหน่วยงานการลงทุนและการพัฒนาลัตเวีย รวมทั้ง นาง Daiga Upeniece ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Riga Bourse

 

ทั้งนี้ ภาพข่าวกิจกรรมข้างต้น ดังนี้ (๑) https://www.president.lv/…/the-president-of-latvia-accredit… (๒) http://www.saeima.lv/en/galleries/view/7326 และ (๓) https://www.mfa.gov.lv/…/61649-latvija-akreditacijas-vizite…