การถวายผ้ากฐินและงานลอยกระทง ณ วัดสันตินิวาส

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยคณะข้าราชการและครอบครัวทีมประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานถวายผ้ากฐิน รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเข้าร่วมงานลอยกระทงร่วมกับชุมชนไทยในสวีเดน ซึ่งจัดขึ้นที่วัดสันตินิวาส