คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา” โดยมีนายนพพร โพธิรังสิยากร ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เอกอัครราชทูตฯ และอัครราชทูตที่ปรึกษา ได้บรรยายสรุปให้กับคณะเกี่ยวกับพัฒนาการในสวีเดน ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน และระบบศาลยุติธรรมในสวีเดน