ความร่วมมือด้านป่าไม้ยั่งยืน และนวัตกรรมป่าไม้ ตอนที่ 3

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส นำคณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างป่าไม้ของไทย ลงพื้นที่เมือง Falun เขต Dalarna ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านป่าไม้ยั่งยืนของสวีเดน

          กิจกรรมแรกของวันนี้ คณะฯ เดินทางไปดูเทคโนโลยีการแปรรูปไม้สำหรับโครงสร้างอาคารไม้ของบริษัท Dalahusgruppen โดยได้รับฟังการบรรบายจากคุณ Andreas Vestlund ตำแหน่ง Director Wood business, Byggpartnergruppen AB และคุณ Mattias Brännström ตำแหน่ง Director R&D Wood technology, Dalahusgruppen AB

          ในช่วงบ่าย คณะได้รับฟังการบรรยายจากคุณ Magnus Emilsson ตำแหน่ง CEO บริษัท Limträteknik AB ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการก่อสร้างอาคารจากไม้ และได้เดินทางไปที่ Ecodatacenter ซึ่งเป็นอาคารจัดเก็บข้อมูล Datacenter ที่ก่อสร้างด้วยไม้ขนาด 7,000 ตารางเมตร

          ในช่วงค่ำ เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนด้านป่าไม้จากไทย และผู้แทนด้านป่าไม้จากเมือง Falun เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างสองฝ่าย