ความร่วมมือด้านป่าไม้ยั่งยืน และนวัตกรรมป่าไม้ ตอนที่ 4

          วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส และผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างป่าไม้ของไทย ศึกษาดูงานด้านป่าไม้ยั่งยืนที่เขต Dalarna โดยในช่วงเช้าคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายจาก ดร. Anna-Lena Gull เกี่ยวกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยไม้ของสวีเดน และการบรรยายจากคุณ Klas Bengtson ผู้ร่วมก่อตั้ง Eco Innovation Foundation (EIF) เกี่ยวกับภาพรวมระบบป่าไม้และพัฒนาการของอุตสาหกรรมป่าไม้ของสวีเดนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ป่าที่เมือง Hedemora ในเขต Dalarna เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการป่าไม้ และระบบการตัดไม้อย่างยั่งยืนเพื่อนำไปแปรรูป และศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ที่โรงเลื่อยไม้ Setra Heby ซึ่งคุณ Alexander Post, Chief of production, Setra Sawmill เป็นผู้บรรยายและนำคณะชมขั้นตอนการแปรรูปไม้ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการใช้ไม้ทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ