ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563) นั้น

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากประเทศสวีเดนไปไทยจากประกาศข้างต้น รายละเอียดคือ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. (เวลาท้องถิ่นที่สวีเดน) คนไทยทุกคนที่จะเดินทางออกจากประเทศสวีเดนเพื่อกลับประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสาร 2 อย่างดังต่อไปนี้ที่เคาเตอร์ Check-in เพื่อสายการบินท่านออก Boarding Pass

ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

• หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

วิธีการขอหนังสือรับรอง

(1) กรอกและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (คลิ๊กเพื่อดาวโหลด)

(2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางไทยของท่าน

(3) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่าน fit to fly

  • มายื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 และ 13.00-16.00
  • สแกนหรือถ่ายรูปเอกสารทั้งหมดแล้วส่งมาที่ e-mail ชื่อว่า storte2020@gmail.com
    ภายใน 72 ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเอกสารรับรองฯ กลับให้ท่านทาง e-mail เป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปถ่าย หรือท่านสามารถนัดหมายเดินทางมารับเอกสารรับรองฯ ตัวจริงได้เช่นกัน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลองหาข้อมูลคลีนิคหรือสถานบริการทางการแพทย์ที่สามารถออกเอกสารใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ได้ มีรายละเอียด ดังนี้

- กรุงสตอกโฮล์ม: https://www.medicinskaintyg.se/tjanster/friskintyg-resa/ (ค่าบริการ 1000 โครนาสวีเดน)

- โกเธนเบอร์ก: นายแพทย์ Vahid Hajimirsadeghi ที่อยู่ : Hagakliniken i Göteborg, Första Långgatan 16, 413 28, เวลาทำการ : 08.00 - 18.00, เบอร์ติดต่อ : 031 380-2020, ค่าบริการ Fit to Fly Certificate ราคา 1200 โครนาสวีเดน และถ้าต้องการพบหมอฉุกเฉินในวันเสาร์อาทิตย์ ติดต่อที่ email: Vahid@hagakliniken.se

- เมืองลุนด์: Blommanvard Central Lund ค่าบริการ 1200 โครนาสวีเดน

3. ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคลีนิคหรือสถานบริการทางการแพทย์ทั้งหมดข้างต้น เป็นการหาข้อมูลเพื่อช่วยให้ท่านพิจารณาเลือกตามความสมัครใจ และยินดีมากหากพี่น้องชาวไทยในสวีเดนทั่วสวีเดนที่สามารถไปตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์ในลักษณะ Fit to Fly ได้ในเมืองต่างๆ จะช่วยแชร์ข้อมูลของคลีนิค/สถานบริการฯ ที่ท่านไปใช้บริการให้สถานทูตทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไทยท่านอื่นๆ ต่อไป จะแจ้งมาทาง storte2020@gmail.com หรือ inbox message เข้ามาก็ได้ครับ/ค่ะ

คลิกที่นี้เพื่อดูสถานที่ในเมืองอื่น 

Corona FAQ Thai 200363 03