พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนฯ ครั้งที่ 8 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 และได้ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนฯ ให้กับนาย Bagas Hapsoro เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนฯ ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562