ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad)