กงสุลสัญจรที่เมืองอูมีโอ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองอูมีโอ

 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการแก่คนไทยที่เมืองอูมีโอและเมืองใกล้เคียง คณะทีมงานได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางคนไทย จำนวน ๗๑ คน นอกจากนี้ ทีมงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเกิดบุตร และการมีสัญชาติไทย แก่คนไทยที่ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว พร้อมกับพบปะกับชุมชนไทยและกลุ่มผู้แทนสมาคมประกาศสันติธรรม เมืองอูมีโอ ซึ่งได้เป็นโอกาสในการสอบถามสวัสดิการความเป็นอยู่ และความต้องการของชุมชนไทยในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริการกงสุลสัญจรต่อไป