กงสุลสัญจรเมือง Gothenburg

วันที่  24 - 26 กันยายน 2564 ที่โรงแรม Elite Park Avenue Hotel Gothenburg (ห้อง Gripsholm)

 
การจองเวลาทำหนังสือเดินทางที่เมือง Gothenburg  (สำหรับท่านที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เท่านั้น) โดยจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน ระหว่างเวลา 16.00 - 17.00 น. - นิติกรณ์/รับรองเอกสาร จองคิวออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnq5WuHpYL4D.../viewform
 
วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. - รับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี (สำหรับท่านที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เท่านั้นนะคะ) จองคิวออนไลน์ได้ที่
 
เมื่อจองคิวแล้วขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบโดยดูจาก checklist 
 
                                                     **********************************
 

กงสุลสัญจรเมือง Malmo

วันที่  27 - 29 กันยายน 2564 ที่โรงแรม Elite Hotel Esplanade Malmo (ห้อง Sophia)

 
การจองเวลาทำหนังสือเดินทางที่เมือง Malmo  (สำหรับท่านที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เท่านั้น) โดยจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน ระหว่างเวลา 16.00 - 17.00 น. - นิติกรณ์/รับรองเอกสาร จองคิวออนไลน์ได้ที่ 
 
วันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 กันยายนระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. - รับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี (สำหรับท่านที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เท่านั้นนะคะ) จองคิวออนไลน์ได้ที่
 
เมื่อจองคิวแล้วขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบโดยดูจาก checklist