สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสวีเดน คณะทูตานุทูต ตลอดจนผู้แทนชุมชนไทยในสวีเดน

ในโอกาสดังกล่าว นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ และได้มีการฉายวีดิทัศน์สั้นซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๑๕๐ ปี ด้วย