เปิดตัวเว็ปไซต์และแอพลิเคชั่น Thailand Tourism Directory

เปิดตัวเว็ปไซต์และแอพลิเคชั่น Thailand Tourism Directory เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั่วทั้ง 77 จังหวัด
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุด

               ครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางจัดทำข้อมูลดิจิตัลด้านการท่องเที่ยวจากเจ้าของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการ digital tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัดให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

               นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้ Thailand Tourism Directory ในการค้นหาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวแนะนำใหม่ ๆ ที่ชุมชนเป็นผู้สร้าง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

               ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

www.thailandtourismdirectory.go.th

ดาว์นโหลดแอพริเคชั่น ได้แล้ววันนี้ที่ Thailand Tourism Directory ฟรี ทั้งในระบบ IOS และ Android

Facebook: Thailand Digital Tourism Center

Line ID : motsdt