คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม เข้าเยี่ยมคารวะนาย Peter Eriksson รัฐมนตรีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นำคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย เวียดนาม และอุปทูตอินโดนีเซีย และลาว เข้าเยี่ยมคารวะนาย Peter Eriksson รัฐมนตรีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์มได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลสวีเดนที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสวีเดนด้านการจัดการขยะ พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น